Fizioterapeits.

 Pieredze nozarē: Universitātes absolvente

Izglītība: Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programma "Fizioterapija"

2021.-... Rīgas Stradiņa Universitātes maģistru studiju programma "Sabiedrības veselība"

  •  Доступно
  •  Доступно частично
  •  Занято
  •  Выбрано
  •  Не доступно