Pieredze nozarē 3 gadi.

Sertifikāts kopš 2020.gada septembra.

Izglītība

2013. – 2017. Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programma “Fizioterapija”.

2017. - … Rīgas Stradiņu Universitāte maģistru studiju programma “Uzturzinātne”.

Kursi

2015. gads “MTC Medicīniskās teipošanas kursi” (BASIC).

2016.gads Latvijas Treneru tālākizglītības centra seminārs “Vispusīgā fiziskā sagatavotība”.

2016.gads Fizocentra sadarbībā ar Latvijas u-šu Asociāciju rīkotajā seminārā “Fizioterapija un joga”.

2017.gads Latvijas Treneru tālākizglītības centra seminārs “Sporto vesels!” .

2018.gads Latvijas Treneru tālākizglītības centra seminārs “Bērnu un jauniešu sports: vispusīgo fizisko īpašību attīstīšana treniņu procesā”.

2019. gads “Advancētie teipošanas kursi fizioterapeitiem – kakla daļas un augšējās ekstremitātes traucējumi”.

2020.gads Latvijas Treneru tālākizglītības centrs seminārs “Uztura un dzērienu pareiza izmantošana sportā. Sporta traumatoloģija”.

2020.gads “Aktualitātes pleca un pēdas locītavas ārstēšanā”.

Specializācija Sporta fizioterapija, fizioterapija neiroloģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā.

Izglītojošais darbs Projekta Nr. 9.24.2./16/I/048 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros veikts izglītojošs darbs skolēniem “Esi vesels kustībā!”. Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ” ietvaros veikts izglītojošs darbs skolēniem “Esi vesels kustībā!”.

25,00 €
 •  Доступно
 •  Доступно частично
 •  Занято
 •  Выбрано
 •  Не доступно

Сфера деятельности физиотерапевта широка. Практический опыт работы и исследования подтвердили, что методы физиотерапии могут успешно применяться при лечении и реабилитации различных заболеваний и травм. Методы физиотерапии могут эффективно предотвратить или уменьшить такие проблемы, как двигательные нарушения, боль, отеки, снижение выносливости и т. Д.

Физиотерапевт может помочь:

 • при различных заболеваниях костей, суставов и мышц: например, артрозе суставов, ревматоидном артрите, различных заболеваниях позвоночника и др .;

 • в фазе восстановления после различных травм;

 • при заболеваниях и травмах нервной системы: например, последствиях цереброваскулярных нарушений (инсультов), последствиях церебрального паралича, травматических повреждениях спинного мозга, полинейропатии и др.

 • при сердечно-сосудистых заболеваниях: например, в период восстановления после инфаркта миокарда и после различных операций на сердце;

 • при респираторных заболеваниях: например, бронхиальной астме, хроническом бронхите и т. д.

 • и во многих других случаях.

Домашняя реабилитация после инсульта в городе Резекне и Резекненском районе (волости Аудрини, Гришканы, Озолайне и Вереми)

Оплачиваемая государством Медицинская помощь на дому доступна пациентам, если:

 • У пациента хроническое заболевание и нарушение подвижности, что не позволяет ему посещать лечебный центр;

 • Пациент (с диагнозом I60 - субарахноидальное кровоизлияние, I61 - внутримозговое кровоизлияние, I63 - инфаркт мозга, I64 - инсульт без указания кровоизлияния или инфаркта или I69 - цереброваскулярное заболевание и его последствия) роды начались << через шесть месяцев после болезни.

Если пациент уже был выписан из больницы и направление на реабилитацию не было оформлено , терапевт может направить пациента к реабилитологу или физиотерапевту, который оценит возможность получения медицинской реабилитации и имеет право выдать направление и составить план реабилитации.

Лечебные групповые упражнения (3-8 человек)